• 2018 Toyota Avalon Sedan XLE Premium Front-wheel Drive
  • 2018 Toyota Avalon Sedan XLE Front-wheel Drive
  • 2018 Toyota Avalon Sedan XLE Plus Front-wheel Drive
  • 2018 Toyota Avalon Sedan Touring Front-wheel Drive
  • 2018 Toyota Avalon Sedan Limited Front-wheel Drive